ORASUL BROSTENI

joi, 28 februarie 2013

marți, 26 februarie 2013

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL BROSTENI DIN 28 FEBRUARIE 2013


ROMĂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
PRIMĂRIA
Nr. 907 din 22.02.2013


Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr. 93 din 22.02.2013, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeşul Suceava,în ziua de 28 februarie 2013, ora 14,00, la sala de sport a Grupului Şcolar „Nicolae Nanu” oraşului Broşteni, judeţul Suceava, cu următorul proiect al

ORDINEI DE ZI:
            1.- Aprobarea procesului  verbal încheiat în şedinţa ordinară din luna  ianuarie 2013.
                                                Iniţiator: secretar Paraschivei Nastasă Elena

            2.- Informare cu privire la activitatea de colectare, transport şi depozitare, a gunoaelor menajere de pe raza oraşului Broşteni, judeţul Suceava.
                                                Iniţiator :primar Chiriac Nicolae

           3.- Proiect de hotărâre privind,aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal, în vederea construirii unei captări de apă minerală naturală necarbogazoasă pe terenul din extravilanul  oraşului Broşteni, în suprafaţă de 332 m.p. care se află în administrarea Direcţiei Silvice Suceava, prin Ocolul Silvic Crucea, beneficiar S.C. CARPATHIAN  SPRINGS S.A.
                                              Iniţiator: primar Chiriac Nicolae  
                    
          4.- Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezoltare  pe anul 2012.
                                              Iniţiator: primar  Chiriac Nicolae

          5.-  Completarea Hotărârii Consiliului local Broşteni nr. 22/ 19.05.201, privind detalierea obligaţiilor şi îndatoririlor, agenţilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice şi a cetăţenilor privind godpodărirea oraşului.
                                           Iniţiator. Primar Chiriac Nicolae

         6.- Anularea contractului de închiriere nr. 1802/25.05.2012 cu S.C.DAMCO S.R.L.,pentru suprafaţa de teren de 720 m.p. situat în oraşul Broşteni, deoarece urmează a se realiza studiu de fezabilitate în vederea  înfiinţării „parcare auto pentru târg-obor”(menţionăm că terenul se află în faţa societăţii comerciale „DOR DE BUCOVINA)”
                                          Iniţiator : primar Chiriac Nicolae

        7.- Anularea aprobarii privind cumpărea unui apartament de către domnul Şancariuc-Costache Ştefan-George la blocul G 10, str. G.T. Kirileanu, unde în prezent activează „Grădiniţa pentru copii” Broşteni.
                                         Iniţiator: primar Chiriac Nicolae

       8.- Discuţii  privind soluţionarea litigiului  dintre Primăria oraşului Broşteni şi Parohia ortodoxă Broşteni, în dosarul nr. 7345/86/2007. După modificarea categoriei de folosinţă a terenului în litigiu, se va iniţia un proiect de hotărâre .                                                           
                                         Iniţiator: primar Chiriac Nicolae

       9.- Rezolvarea unor cereri discutarea unor petiţii.
        

Secretar
Paraschivei Nastasă Elenajoi, 7 februarie 2013

FORMATIE DANSURI POPULARE

Primaria orasului Brosteni in colaborare cu Caminul Cultural Brosteni intentioneaza sa infiinteze o formatie de dansuri populare.
   Inscrierile pentru a face parte din aceasta formatie se fac la doamna Florica Chirilus, iar preselectia va avea loc in prezenta unui reprezentant de specialitate  de la Centrul pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Suceava.

Relatii si inscrieri la la telefon 0745790278