ORASUL BROSTENI

vineri, 24 octombrie 2014

Act aditional la contractul de finantare pentru obiectivul "Alimentare cu apa in satele Holda, Holdita, Cotargasi si Darmoxa, oras Brosteni "

In baza punctului IX, alin.(1), lit c din contractul de finanţare nr.2193/ 25.03.2014 ,

Având în vedere suplimentarea contribuţiei de la bugetul de stat, respectiv sursa MDRAP, în urma
rectificării bugetare de stat pe anul 2014,
Având in vedere modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice nr.416/ 2014 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru
finanşarea Programului naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Suceava, pentru anul 2014, cu modificările ulterioare,

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentat de dumnul Liviu Nicolae Dragnea ,viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de ordonator principal de credite, ca autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului National de Dezvoltare Locală

Şi

Unitatea Administrativ teritorială ORAŞ BROŞTENI, judeţul Suceava, reprezentată prin domnul Nicolae Chiriac în calitate de primar, ca beneficiar al Programului Naţional de Dezvoltare Locală

au semnat un act adiţional  prin care se suplimenteză valoarea finanţării acodate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu suma de 400.000,00 lei pentru obiectivul de investiţii
"Alimentare cu apă in satele Holda, Holdiţa, Cotârgaşi şi Dârmoxa, oraă Broşteni "

Semnarea actului adiţional permite achitarea sumei de 100.000,00 lei pentru finalizarea lucrărilor la proiectul de alimentarea cu  apă  în satele Holda şi Holdiţa, iar cu diferenţa de 300.000,00 lei se vor începe lucrările la
proiectul de alimentare cu apă în satul Cotârgaşi.
luni, 15 septembrie 2014

ZIUA ORASULUI BROSTENI - 7 SEPTEMBRIE 2014

Duminică,7 septembrie 2014, pe stadionul din localitate, s-a desfaşurat programul artistic dedicat Zilei oraşului Broşteni. Programul artistic a cuprins recitalurile artistilor Laura Haidău, Ducu Bertzi, Fuego, Silvana Râciu, Ştefania Rareş, Nicu Paleru şi Aurel Moldoveanu. Au prezentat programe artistice formaţii ale Asociaţiei Culturale "Muntenii Broştenilor", Ansamblul Folcloric din comuna Văculeşti, judeţul Botoşani si Ansamblul Izvoarele Borcutului din comuna Borca, judeţul Neamţ. Cu prilejul acestei zile, Primaria Orşului a premiat cuplurile din oraş ce au împlinit 50 de ani de la căsătorie.
       La Ziua oraşului Broşteni au fost prezente oficialităţi din partea conducerii judeţului Suceava, Preşedintele Consiliului judeţean ,domnul Cătălin Nechifor, Prefectul Judeşului, domnul Florin Sinescu precum şi senatorii Steliana Miron, Gheorghe Bereanu şi deputatul Cezar Cioată.
       Ziua orasului Broşteni a fost organizată de către Primaria oraşului Broşteni, Consiliul Local al oraşului, Asociatia Culturală "Muntenii Broştenilor" şi Asociaţia Crescătorilor de Animale "Ciobănaşul" din Broşteni.

Vă prezentăm câteva aspecte inregistrate cu acest prilej. FOTOGRAFII DE LA ACEST EVENIMENT GĂSITI AICI

marți, 26 august 2014

Sedinta Consiliului Local Brosteni din 25 08 2014

Sistem de canalizare şi statie de epurare in orasul Brosteni, judetul Suceava

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,reprezentat de domnul Liviu Nicolae Dragnea,viceprim-ministru, ministru dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi Unitatea administrativ teritorială ORAŞUL BROSTENI, reprezentată de domnul Nicolae Chiriac, primar al ORAŞULUI BROŞTENI, au semnat Contractul de Finanţare pentru obiectivul de investiţii "Sistem de canalizare şi staţie de epurare în oraşul Broşteni, judetul Suceava".
Valoarea prezentului contract este de 9.948,41 lei, din care 4.948,41 lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 5.000 lei din bugetul local al UAT ORASUL BROŞTENI.
Prin semnarea acestui contract şi în urma depunerii de către Primăria oraşului Brosteni, a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Sistem de canalizare şi statie de epurare in orasul Brosteni, judetul Suceava", se va putea demara următoarea etapă : scoaterea la licitaţie a întocmirii proiectului tehnic şi a executantului lucrării.
Valoarea totală a investiţiei este de 11.191.045 lei ( 11.191.045.000 lei vechi),din care valoarea cheltuielilor care se pot finanţa de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală este de 10.538.056 lei.
Obiectivul de investiţii urmează a se finanţa eşalonat, pe ani, în funcţie de alocaţiile bugetare anuale, până la finalizarea sa, inclusiv punerea în funcţiune, după caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului.
luni, 25 august 2014

Reabilitare,modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in orasul Brosteni, judetul Suceava

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,reprezentat de domnul Liviu Nicolae Dragnea, viceprim-ministru, ministru dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi Unitatea administrativ teritorială ORAŞUL BROSTENI, reprezentată de domnul Nicolae Chiriac, primar al ORAŞULUI BROŞTENI, au semnat Contractul de Finanţare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare,modernizare si extindere sistem de alimentare cu apă in oraşul Broşteni, judeţul Suceava".
Valoarea prezentului contract este de 10.000 lei, din care 5.000 lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 5.000 lei din bugetul local al UAT ORASUL BROŞTENI.
Prin semnarea acestui contract şi în urma depunerii de către Primăria oraşului Brosteni, a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare,modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in orasul Brosteni, judetul Suceava", se va putea demara următoarea etapă : scoaterea la licitaţie a întocmirii proiectului tehnic şi a executantului lucrării.
Valoarea totală a investiţieieste de 7.776.930 lei ( 77.769.300.000 lei vechi),din care valoarea cheltuielilor care se pot finanţa de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală este de 7.256.846 lei.
Obiectivul de investiţii urmează a se finanţa eşalonat, pe ani, în funcţie de alocaţiile bugetare anuale, până la finalizarea sa, inclusiv punerea în funcţiune, după caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului.
Alocare de fonduri pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Alimentare cu apa in satele Holda, Holdita,Cotargasi si Darmoxa, orasul Brosteni"

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice a suplimentat finanţarea obiectivului de investiţii "Alimentare cu apă în satele Holda, Holdiţa, Cotârgaşicu şi Dârmoxa,oraşul Broşteni cu suma de 200.000 lei (2 miliarde lei vechi).Prin această suplimentare de fonduri se vor continua lucrarile la acest obiectiv de investiţii, urmărindu-se darea în folosinţă a alimentării cu apă a satelor Holda şi Holdiţa.

joi, 27 martie 2014

Proiect de hotărăre privind aprobarea finanţării din bugetul local al UAT Broşteni, a sumei de 5,00 mii lei reprezentănd contribuţia proprie la cheltuielile care se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARARE


EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărăre privind aprobarea finanţării din bugetul local al UAT Brosteni, a sumei de 5,00 mii lei reprezentănd contribuţia proprie la cheltuielile care se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE
 
PROIECT DE HOTARARE

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărăre privind asigurarea cofinanţării din parte UAT Broşteni pentru obiectivul de investiţie "reabilitate modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare, in oraşul Broşteni, judeţul Suceava

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARARE

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărăre privind aprobarea asigurării pentrcofinanţării din partea UAT Broşteniu obiectivul de inventiţie "Reabilitare,modernizare si extindere a sistemului de alimentare cu apă in localităţile Broşteni, Lungeni şi Neagra din oraşul Broşteni, judeţul Suceava.

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARARE


EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare, In oraşul Brosteni, judeţul Suceava

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARARE


EXPUNERE DE MOTIVE

STUDIU TEHNICO-ECONOMIC
Proiect de hotărăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă in localităţile Broşteni, Lungeni şi Neagra din oraşul Broşteni, judeţul Suceava"

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARAREEXPUNERE DE MOTIVE

STUDIU TEHNICO-ECONOMIC