ORASUL BROSTENI

joi, 27 martie 2014

Proiect de hotărăre privind aprobarea finanţării din bugetul local al UAT Broşteni, a sumei de 5,00 mii lei reprezentănd contribuţia proprie la cheltuielile care se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARARE


EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărăre privind aprobarea finanţării din bugetul local al UAT Brosteni, a sumei de 5,00 mii lei reprezentănd contribuţia proprie la cheltuielile care se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE
 
PROIECT DE HOTARARE

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărăre privind asigurarea cofinanţării din parte UAT Broşteni pentru obiectivul de investiţie "reabilitate modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare, in oraşul Broşteni, judeţul Suceava

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARARE

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărăre privind aprobarea asigurării pentrcofinanţării din partea UAT Broşteniu obiectivul de inventiţie "Reabilitare,modernizare si extindere a sistemului de alimentare cu apă in localităţile Broşteni, Lungeni şi Neagra din oraşul Broşteni, judeţul Suceava.

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARARE


EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare, In oraşul Brosteni, judeţul Suceava

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARARE


EXPUNERE DE MOTIVE

STUDIU TEHNICO-ECONOMIC
Proiect de hotărăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă in localităţile Broşteni, Lungeni şi Neagra din oraşul Broşteni, judeţul Suceava"

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARAREEXPUNERE DE MOTIVE

STUDIU TEHNICO-ECONOMIC

CONVOCARE PENTRU SEDINTA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL BROSTENI DIN 28.03.2014ROMANIA JUDEŢUL SUCEAVA

ORAŞUL BROŞTENI PRIMARIA

Nr. 6301 din 21.12.2013Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului nr. 106 din 27.03.2014, a fost convocată şedinţa de indată a Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, In ziva de 28.03.2014, ora 14.00, la sediul Primăriei oraşului Broşteni, judeţul Suceava. 


ORDINEA DE ZI:

1.- Aprobarea procesului verbal Incheiat in şedinţa ordinară a Consiliului local Broşteni, din data de 17.03.2014

Iniţiator secretar : Paraschivei Nastasă Elena Iniţiator primar Chiriac Nicolae Iniţiator primar Chiriac Nicolae Iniţiator: primar Chiriac Nicolae Iniţiator :primar Chiriac Nicolae 


Initiator: primar Chiriac Nicolae