ORASUL BROSTENI

joi, 27 martie 2014

CONVOCARE PENTRU SEDINTA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL BROSTENI DIN 28.03.2014ROMANIA JUDEŢUL SUCEAVA

ORAŞUL BROŞTENI PRIMARIA

Nr. 6301 din 21.12.2013Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului nr. 106 din 27.03.2014, a fost convocată şedinţa de indată a Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, In ziva de 28.03.2014, ora 14.00, la sediul Primăriei oraşului Broşteni, judeţul Suceava. 


ORDINEA DE ZI:

1.- Aprobarea procesului verbal Incheiat in şedinţa ordinară a Consiliului local Broşteni, din data de 17.03.2014

Iniţiator secretar : Paraschivei Nastasă Elena Iniţiator primar Chiriac Nicolae Iniţiator primar Chiriac Nicolae Iniţiator: primar Chiriac Nicolae Iniţiator :primar Chiriac Nicolae 


Initiator: primar Chiriac Nicolae