ORASUL BROSTENI

joi, 27 martie 2014

Proiect de hotărăre privind aprobarea finanţării din bugetul local al UAT Broşteni, a sumei de 5,00 mii lei reprezentănd contribuţia proprie la cheltuielile care se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE

PROIECT DE HOTARARE


EXPUNERE DE MOTIVE