ORASUL BROSTENI

joi, 27 martie 2014

Proiect de hotărăre privind aprobarea finanţării din bugetul local al UAT Brosteni, a sumei de 5,00 mii lei reprezentănd contribuţia proprie la cheltuielile care se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul "Reabilitare modernizare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă

PENTRU VIZUALIZAREA MARITA A FIECAREI IMAGINI DATI CLICK PE IMAGINE
 
PROIECT DE HOTARARE

EXPUNERE DE MOTIVE