ORASUL BROSTENI

marți, 26 august 2014

Sedinta Consiliului Local Brosteni din 25 08 2014

Sistem de canalizare şi statie de epurare in orasul Brosteni, judetul Suceava

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,reprezentat de domnul Liviu Nicolae Dragnea,viceprim-ministru, ministru dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi Unitatea administrativ teritorială ORAŞUL BROSTENI, reprezentată de domnul Nicolae Chiriac, primar al ORAŞULUI BROŞTENI, au semnat Contractul de Finanţare pentru obiectivul de investiţii "Sistem de canalizare şi staţie de epurare în oraşul Broşteni, judetul Suceava".
Valoarea prezentului contract este de 9.948,41 lei, din care 4.948,41 lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 5.000 lei din bugetul local al UAT ORASUL BROŞTENI.
Prin semnarea acestui contract şi în urma depunerii de către Primăria oraşului Brosteni, a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Sistem de canalizare şi statie de epurare in orasul Brosteni, judetul Suceava", se va putea demara următoarea etapă : scoaterea la licitaţie a întocmirii proiectului tehnic şi a executantului lucrării.
Valoarea totală a investiţiei este de 11.191.045 lei ( 11.191.045.000 lei vechi),din care valoarea cheltuielilor care se pot finanţa de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală este de 10.538.056 lei.
Obiectivul de investiţii urmează a se finanţa eşalonat, pe ani, în funcţie de alocaţiile bugetare anuale, până la finalizarea sa, inclusiv punerea în funcţiune, după caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului.
luni, 25 august 2014

Reabilitare,modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in orasul Brosteni, judetul Suceava

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,reprezentat de domnul Liviu Nicolae Dragnea, viceprim-ministru, ministru dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi Unitatea administrativ teritorială ORAŞUL BROSTENI, reprezentată de domnul Nicolae Chiriac, primar al ORAŞULUI BROŞTENI, au semnat Contractul de Finanţare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare,modernizare si extindere sistem de alimentare cu apă in oraşul Broşteni, judeţul Suceava".
Valoarea prezentului contract este de 10.000 lei, din care 5.000 lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 5.000 lei din bugetul local al UAT ORASUL BROŞTENI.
Prin semnarea acestui contract şi în urma depunerii de către Primăria oraşului Brosteni, a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare,modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in orasul Brosteni, judetul Suceava", se va putea demara următoarea etapă : scoaterea la licitaţie a întocmirii proiectului tehnic şi a executantului lucrării.
Valoarea totală a investiţieieste de 7.776.930 lei ( 77.769.300.000 lei vechi),din care valoarea cheltuielilor care se pot finanţa de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală este de 7.256.846 lei.
Obiectivul de investiţii urmează a se finanţa eşalonat, pe ani, în funcţie de alocaţiile bugetare anuale, până la finalizarea sa, inclusiv punerea în funcţiune, după caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului.
Alocare de fonduri pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Alimentare cu apa in satele Holda, Holdita,Cotargasi si Darmoxa, orasul Brosteni"

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice a suplimentat finanţarea obiectivului de investiţii "Alimentare cu apă în satele Holda, Holdiţa, Cotârgaşicu şi Dârmoxa,oraşul Broşteni cu suma de 200.000 lei (2 miliarde lei vechi).Prin această suplimentare de fonduri se vor continua lucrarile la acest obiectiv de investiţii, urmărindu-se darea în folosinţă a alimentării cu apă a satelor Holda şi Holdiţa.