ORASUL BROSTENI

luni, 25 august 2014

Alocare de fonduri pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Alimentare cu apa in satele Holda, Holdita,Cotargasi si Darmoxa, orasul Brosteni"

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice a suplimentat finanţarea obiectivului de investiţii "Alimentare cu apă în satele Holda, Holdiţa, Cotârgaşicu şi Dârmoxa,oraşul Broşteni cu suma de 200.000 lei (2 miliarde lei vechi).Prin această suplimentare de fonduri se vor continua lucrarile la acest obiectiv de investiţii, urmărindu-se darea în folosinţă a alimentării cu apă a satelor Holda şi Holdiţa.