ORASUL BROSTENI

vineri, 24 octombrie 2014

Act aditional la contractul de finantare pentru obiectivul "Alimentare cu apa in satele Holda, Holdita, Cotargasi si Darmoxa, oras Brosteni "

In baza punctului IX, alin.(1), lit c din contractul de finanţare nr.2193/ 25.03.2014 ,

Având în vedere suplimentarea contribuţiei de la bugetul de stat, respectiv sursa MDRAP, în urma
rectificării bugetare de stat pe anul 2014,
Având in vedere modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice nr.416/ 2014 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru
finanşarea Programului naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Suceava, pentru anul 2014, cu modificările ulterioare,

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentat de dumnul Liviu Nicolae Dragnea ,viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de ordonator principal de credite, ca autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului National de Dezvoltare Locală

Şi

Unitatea Administrativ teritorială ORAŞ BROŞTENI, judeţul Suceava, reprezentată prin domnul Nicolae Chiriac în calitate de primar, ca beneficiar al Programului Naţional de Dezvoltare Locală

au semnat un act adiţional  prin care se suplimenteză valoarea finanţării acodate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu suma de 400.000,00 lei pentru obiectivul de investiţii
"Alimentare cu apă in satele Holda, Holdiţa, Cotârgaşi şi Dârmoxa, oraă Broşteni "

Semnarea actului adiţional permite achitarea sumei de 100.000,00 lei pentru finalizarea lucrărilor la proiectul de alimentarea cu  apă  în satele Holda şi Holdiţa, iar cu diferenţa de 300.000,00 lei se vor începe lucrările la
proiectul de alimentare cu apă în satul Cotârgaşi.