ORASUL BROSTENI

joi, 12 noiembrie 2015

Acte aditionale la Contractele de finantare pentru obiectivele de investiții din orasul Brosteni

Săptamâna aceasta au fost semnate de către Primarul orașului Broșteni, Nicolae Chiriac și reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice o serie de acte adiționale la contractele de finanțare a următoarelor investiții derulate în orașul Brosteni.

Pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apă în satele Holda, Holdița, Cotârgași și Dârmoxa" pentru perioada 2015-2018 se suplimentează valoarea finanțării acordate cu suma de 2.589.415 lei.
Pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare si extindere sistem de canalizare cu stație de epurare în orașul Broșteni, județul Suceava" s-au primit toți banii pentru finalizarea investiției în perioada 2015-2018 în suma de 10.315.653,59 lei.


Pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa i orasul Brosteni, județul Suceava" s-au primit toți banii pentru finalizarea investiției în perioada 2015-2018 în sumă de 7.776.930 lei.

Prin semnarea acestor acte adiționale Primăria orașului Broșteni a primit finanțări pentru principalele obiective de investitii ce se deruleaza in orasul Brosteni in valoare de 20.681.998,5 lei respectiv 4.647.640,11 Euro pentru perioada 2015-2018.