ORASUL BROSTENI

duminică, 1 martie 2015

Sedinta de indata a Consiliului Local Brosteni din 1 Martie 2015


În cadrul Şedinţei de îndată a Consiliului Local Broşteni din 1 Martie 2015 au fost supuse spre aprobare urmatoarele proiecte de Hotărâre ale Consiliului Local :

1.  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în urma procedurilor de achiziţie publică şi indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul " Alimentare cu apă în satele Holda,Holdiţa,Cotârgaşi şi Dârmoxa, judeţul Suceava", obiectiv finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
2. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării cheltuielilor neeligibile din bugetul local al UAT oraşul Broşteni pentru obiectivul de investiţii "Alimentare cu apă în satele Holda,Holdiţa,Cotârgaşi şi Dârmoxa, judeţul Suceava", proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare,modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare în oraşul Broşteni,judeţul Suceava"
4. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării finanţării cheltuielilor neeligibile din bugetul  UAT oraşul Broşteni pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare,modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare în oraşul Broşteni,judeţul Suceava", proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
Realizarea Studiului de fezabilitate şi a proiectului  tehnic pentru pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare,modernizare şi extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare în oraşul Broşteni,judeţul Suceava" a fost adjudecat ,prin licitaţie pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice,la o valoare de 80% din preţul de începerii a licitaţiei, de către o firmă din Oradea.
Pentru proiectul de Alimentare cu apa a oraşului Broşteni, după licitaţia pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, s-a înregistrat o contestaţie , urmând ca după rezolvarea contestaţiei să se realizeze proiectul  de către firma câştigătoare.