ORASUL BROSTENI

vineri, 28 octombrie 2016

ANUNTURI LICITATIE PUBLICA

ANUNȚ
       Orașul Broșteni, scoate la vânzare, prin licitație publică în plic închis următoarele suprafețe de teren:

- suprafața de 120 m.p. neproductiv, situat în sat Cotîrgași, înscris în cartea funciară cu nr. 31406,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 118 m.p. neproductiv, situat pe str. Bistriței, județul Suceava, imobil cu nr. cadastral 31509, care este înscris în cartea funciară cu nr. 31509,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 2.321 m.p. neproductiv, situat intravilan, str. Lungeni, CF. nr. 31404 a orașului Broșteni,
- suprafața de 524 m.p. fănețe, situat în intravilan, sat Cotîrgași, CF. nr. 31303,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 532 m.p. construcții, situat în intravilan, Aleea Runcului, CF. nr. 31390,  a orașului Broșteni,


       Licitația va avea loc pe data de  28.11.2016, la ora 10,00 la sediul primăriei Broșteni, județul Suceava, contact 0230549786.
ANUNȚ
       Orașul Broșteni, scoate la vânzare, prin licitație publică în plic închis următoarele suprafețe de teren:

- suprafața de 350 m.p. neproductiv, situat în intravilan, sat Cotîrgași, CF. nr. 31235,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 80 m.p. neproductiv, situat în intravilan, str. Bistriței, CF. nr. 31434,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 531 m.p. construcții, situat în intravilan, sat Cotîrgași, CF. nr. 31488,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 9.451 m.p. fânețe, situat în extravilan, sat Holda, CF. nr. 31250,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 133 m.p. fânețe, situat în extravilan, sat Pietroasa, CF. nr. 31324,  a orașului Broșteni,

       Licitația va avea loc pe data de 29.11.2016, la ora 10,00 la sediul primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, contact 0230549786.duminică, 28 august 2016

Comemorarea a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial

La 27 august 1916, România intră, după doi ani de neutralitate, în Primul Război Mondial, ceea ce a constituit un prilej pentru afirmarea dezideratului național și pentru realizarea lui în contextul unor împrejurări favorabile luptei de eliberare națională a popoarelor aflate sub dominație străină.Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în această conflagraţie mondială,Ministerul Apărării Naţionale a organizat ceremonii militare şi religioase dedicate celor 330.000 de eroi care au căzut în luptă în Primul Război Mondial.Zona orașului Broșteni este considerată, alături de alte 16 locații de pe teritoriul arcului carpatic, ca un punct principal de organizare a trecerii trupelor române în Imperiul Austro-Ungar.Cu prilejul acestor ceremonii militare, în orașul Broșteni, sâmbăta 27 august 2016 ,un detașament din Batalionul 634 Infanterie ”Petrodava” din Piatra Neamț a executat un marș cu torțe, coloana deplasându-se din satul Cotârgași , prin Cartierul minieresc, până la Monumentul Eroilor din curtea Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Broșteni. După sosirea militarilor la Monumentul Eroilor a avut loc un program comemorativ.La această manifestare au participat oficialități locale și județene precum și comandanți din structurile Armatei Române.

miercuri, 24 august 2016

100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial


La 14/27 august 1916, România intra, după doi ani de neutralitate, în Primul Război Mondial, ceea ce a constituit un prilej pentru afirmarea dezideratului național și pentru realizarea lui în contextul unor împrejurări favorabile luptei de eliberare națională a popoarelor aflate sub dominație străină.
Prin Hotărârea Guvernului României 821/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat Programul Național al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial, iar la propunerea prim-ministrului, activitățile se desfășoară sub patronajul președintelui României.
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în această conflagraţie mondială,Ministerul Apărării Naţionale(MApN) organizează ceremonii militare şi religioase dedicate celor 330.000 de eroi care au căzut în luptă în Primul Război Mondial.
Ceremonii militare şi religioase în memoria celor peste 330.000 de militari care şi-au dat viaţa pentru ţară în acest război vor fi organizate pe întreg teritoriul naţional.
Sâmbăta 27 august 2016 , de la ora 21.00, militarii Armatei Române vor trece din nou Carpaţii, în mod simbolic. Efective de valoare pluton vor executa marşuri tactice pe principalele rute pe care, exact cu 100 de ani în urmă, ostaşii armatei noastre luau în stăpânire trecătorile Munţilor Carpaţi, pentru a permite trecerea efectivelor diviziilor române aflate în ofensivă.
Zona orașului Broșteni este considerată, alături de alte 16 locații de pe teritoriul arcului carpatic, ca un punct principal de organizare a trecerii trupelor române în Imperiul Austro-Ungar.
Cu prilejul acestor ceremonii militare, în orașul Broșteni, sâmbăta 27 august 2016 , de la ora 21.00 ,un detașament din Batalionul 634 Infanterie ”Petrodava” din Piatra Neamț va executa un marș cu torțe, coloana deplasându-se din satul Lungeni, prin Cartierul minieresc, până la Monumentul Eroilor din curtea Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Broșteni. După sosirea militarilor la Monumentul Eroilor va avea loc un program comemorativ.
La această manifestare vor participa oficialități locale și județene precum și comandanți din structurile Armatei Române.


luni, 4 iulie 2016

Referendumul Local din 10 iulie 2016 a fost amânat

Ca urmare a referendumului  organizat în anul 2003,Broşteniul a fost declarat oraș de gradul III în aprilie 2004 prin Legea 83/2004, împreună cu alte 7 localități din județul Suceava.
La început locuitorii noilor orașe trăiau cu speranța că prin acordarea statutului de oraș, fostele comune vor cunoaște o dezvoltare conformă cu cerințele unui oraș.Lucrurile nu au stat așa. Fondurile de dezvoltare al orașelor mici nu au apărut, fiind prioritare fondurile de dezvoltare din mediul rural,iar taxele și impozitele pe care trebuiau să le plătească noii orășeni erau calculate la nivelul celor de la oraș. Datorită nemulțumirii oamenilor,incepând cu anul 2010, în orașele apărute pe harta țării conform Legii 83/2004 au fost organizate referendumuri locale pentru trecerea acestora de la statutul de oraș la cel de comună.
În anul 2015 locuitorii din orașul Căzănești,județul Ialomița ,prin votul exprimat în referendumul local,au întrunit condițiile legale de desfășurare a referendumului și au fost în mare majoritate de acord cu trecerea orașului la statutul de comună.
Ca urmare a rezultatului,în Parlamentul României s-a depus propunerea legislativănr.L619/2015 prin care se propunea abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, având ca rezultat revenirea la statutul de comună a orașului Căzănești.
În decembrie 2015 propunerea legislativă a fost respinsă de Parlamentul României, unica autoritate legiuitoare a țării.

Ca urmare a aplicării Codului Fiscal, intrat în vigoare cu data de 1 ianuarie 2016, nivelul taxelor locale a crescut semnificativ, fapt care a dus la nemulțumirea cetățenilor orașului Broșteni.
Datorită acestei nemulțumiri și a dorinței unui număr mare de cetățeni, în ședința Consiliului Local Broșteni din 23.05.2016 s-a pus in discuție organizarea unui referendum local în vederea consultării cetățenilor din orașul Broșteni cu privire la revenirea localității la statutul de comună. În urma acestei ședințe s-a emis HCL nr.39/23.05.2016 privind aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării cetățenilor din orașul Broșteni cu privire la revenirea localității la statutul de comună.
Tot în acest an au fost organizate doua referendumuri locale in orașele Liteni și Dolhasca, din județul Suceava .
La Liteni s-au prezentat 28,79% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente,iar la Dolhasca doar 24,39%, în ambele cazuri nu s-au îndeplinit condiții le de valabilitate a referendumului.
Urmare a informării trimise de Prefectura Suceava către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind rezultatul referendumului din aceste doua localități, la Prefectura Suceava s-a primit adresa nr 39098/MDRAP/30.05.2016 


DAȚI CLICK PE IMAGINI PENTRU O VIZUALIZARE MAI BUNĂ


Din această adresă rezultă că :
  1. Legea nr.351/2001 nu prevede posibilitatea trecerii de la statutul urban la cel rural a unei localități,respectiv trecerea unui oraș la statutul de comună și prin urmare nu există o bază legală în care să se poată realiza această revenire la statutul rural.
  2. În acest sens, vă readucem aminte că în Parlamentul României s-a depus propunerea legislativă nr.L619/2015 prin care se propunea abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, având ca rezultat revenirea la statutul de comună a orașului Căzănești.În decembrie 2015 propunerea legislativă a fost respinsă de Parlamentul României, unica autoritate legiuitoare a țării.
  3. Pe lângă faptul că nu există temei legal pentru promovarea unor astfel de proiecte de lege,se consideră oportun ca,în prealabil,să se analizeze oportunitatea organizării unor astfel de referendumuri locale precum și riscurile care pot apare în cazul demarării unor astfel de proceduri ținând cont de fondurile de la bugetul de stat și fondurile europene primite de aceste unități administrativ-teritoriale ca localități urbane,astfel încât scopul pentru care au fost utilizate să-și îndeplinească menirea. În acest context,semnalăm că există și riscul ca proiectele de investiții pentru care s-au obținut deja fonduri europene s- fie blocate în cazul schimbării statutului de la localitate urbană la localitate rurală.
Primăria orașului Broșteni a trimis Prefecturii Suceava adresa nr 3113/10.06.2016 prin care a solicitat sprijinul Prefecturii în vederea organizării unui referendum local în data de 10 iulie 2016,pentru trecerea de la rang de oraș la rang de comună a orașului Broșteni.

Răspunsul Prefecturii Suceava este dat de adresele urmatoare 


Ca urmare a recomandărilor făcute de Prefectura Suceava, prin care Primăria orașului Broșteni ar trebui să solicite punctul de vedere a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la organizarea referendumului local, Primăria Broșteni a trimis acestei instituții adresa următoare 


Adresa a fost primită, cu confirmare de primire, de  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se așteaptă răspunsul oficial.


A fost informată și Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la amânarea referendumului local programat pentru data de 10 iulie 2016
marți, 10 mai 2016

COMUNICARE HOTARARE CIVILĂ NR 3710/2015 din 23 noiembrie 2015 privind trecerea satului Lesu Ursului la orasul Brosteni

În Ședința Consiliului Local din 22 aprilie 2016 a fost prezentată o Comunicare privind Hotărârea Civilă Nr.3710/2015 din 23 noiembrie 2015 privind trecerea satului Lesul Ursului la UAT Oraș Broșteni.


Conținutul acestei Hotărâri se poate citi in materialul de mai jos.

CLICK PE IMAGINI PENTRU A MARI DIMENSIUNEA

sâmbătă, 16 aprilie 2016

Nereguli la finalizarea si receptia lucrarilor la Casa de Cultura a orasului Brosteni

            In data de 04.11.2014 s-a intrunit comisia de receptie pentru receptionarea lucrarilor la Casa de Cultura a orasului Brosteni. S-a facut receptia la terminarea lucrarilor iar procesul verbal s-a semnat cu obiectiile prevazute in anexa 3 si lucrarile trebuiau executate pana la data de 12.12.2014.Presedintele comisiei de receptie Dl. Rusu Vasile,viceprimar la acea data semneaza un proces verbal de stingere a obiectiilor,prin care sustine ca lucrarile au fost finalizate desi Casa de Cultura nu era racordata nici la canalizare.
 In aprilie 2015 am solicitat constructorului sa termine lucrarile, dar nu a facut decat racordarea la canalizare si apoi ne-a promis ca va veni sa termine lucrarile dar nu a mai venit. In ianuarie 2016 cu adresa nr.104/11.01.2016 ne-am adresat Companiei Nationale de Investitii carora le-am predat Casa de Cultura pe perioada executiei lucrarilor si i-am informat ca nu au fost executate lucrarile din anexa 3 de la Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
C.N.I. prin adresa nr. 285/14.01.2016 avertizeaza constructorul ca daca nu termina lucrarile vor executa Garantia de Buna Executie si vor pune alt constructor sa termine lucrarile. In data de 20. 01. 2016 prin adresa nr. 831 constructorul trimite la C.N.I. Procesul verbal de stingere a obiectiilor si nu se mai prezinta la lucru. In data de 18.02.2016 cu adresa nr.256  avertizam constructorul ca daca nu se prezinta sa termine lucrarile vom cere C.N.I. executarea Garantiei de Buna Executie pentru terminarea lucrarilor cu alta societate.
             In urma acestor demersuri constructorul se prezinta la fata locului si face lucrarile care nu costau prea multi bani (balustrade la balcoane,glafuri la geamuri,varuit scena)dupa care il invita pe Dl. Primar la discutii si spun ca celelalte lucrari costa prea mult si existand procesul verbal de stingere a obiectiilor semnat de Dl. Rusu Vasile daca dorim terminarea lucrarilor sa platim noi pentru aceste lucrari.  In urma acestor discutii am hotarat convocarea la fata locului a reprezentantilor C.N.I. ,constructor , proiectant, diriginte de santier pentru punerea de acord a tuturor si finalizarea lucrarilor pentru a putea obtine autorizatia de functionare de la I.S.U.   In urma discutiilor s-a incheiat minuta cu nr1860/8.04.2016.
  In acest moment am aflat ca Dl Rusu Vasile a semnat si de preluarea Casei de Cultura de la C.N.I. si a primit si cartea constructiei pe care nu stie unde a lasat-o.       La aceasta data   Casa de Cultura nu este functionala si se lucreaza la montarea senzorilor de fum,montarea centralei de detectie si semnalizare in caz de incendiu, montarea trapelor de fum si s-a realizat instalatia de semnalizare a hidrantilor si iesirilor in caz de incendiu si paratrasnetul. Speram ca dupa 2 ani de tergiversari in sfarsit sa se termine lucrarile si Casa de Cultura sa poata functiona cu toate avizele necesare.

In sprijinul celor afirmate va prezentam adresele mentionate si pozele pe durata executiei lucrarilor.

CLICK PE IMAGINI PENTRU A MĂRI DIMENSIUNEA