ORASUL BROSTENI

luni, 4 iulie 2016

Referendumul Local din 10 iulie 2016 a fost amânat

Ca urmare a referendumului  organizat în anul 2003,Broşteniul a fost declarat oraș de gradul III în aprilie 2004 prin Legea 83/2004, împreună cu alte 7 localități din județul Suceava.
La început locuitorii noilor orașe trăiau cu speranța că prin acordarea statutului de oraș, fostele comune vor cunoaște o dezvoltare conformă cu cerințele unui oraș.Lucrurile nu au stat așa. Fondurile de dezvoltare al orașelor mici nu au apărut, fiind prioritare fondurile de dezvoltare din mediul rural,iar taxele și impozitele pe care trebuiau să le plătească noii orășeni erau calculate la nivelul celor de la oraș. Datorită nemulțumirii oamenilor,incepând cu anul 2010, în orașele apărute pe harta țării conform Legii 83/2004 au fost organizate referendumuri locale pentru trecerea acestora de la statutul de oraș la cel de comună.
În anul 2015 locuitorii din orașul Căzănești,județul Ialomița ,prin votul exprimat în referendumul local,au întrunit condițiile legale de desfășurare a referendumului și au fost în mare majoritate de acord cu trecerea orașului la statutul de comună.
Ca urmare a rezultatului,în Parlamentul României s-a depus propunerea legislativănr.L619/2015 prin care se propunea abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, având ca rezultat revenirea la statutul de comună a orașului Căzănești.
În decembrie 2015 propunerea legislativă a fost respinsă de Parlamentul României, unica autoritate legiuitoare a țării.

Ca urmare a aplicării Codului Fiscal, intrat în vigoare cu data de 1 ianuarie 2016, nivelul taxelor locale a crescut semnificativ, fapt care a dus la nemulțumirea cetățenilor orașului Broșteni.
Datorită acestei nemulțumiri și a dorinței unui număr mare de cetățeni, în ședința Consiliului Local Broșteni din 23.05.2016 s-a pus in discuție organizarea unui referendum local în vederea consultării cetățenilor din orașul Broșteni cu privire la revenirea localității la statutul de comună. În urma acestei ședințe s-a emis HCL nr.39/23.05.2016 privind aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării cetățenilor din orașul Broșteni cu privire la revenirea localității la statutul de comună.
Tot în acest an au fost organizate doua referendumuri locale in orașele Liteni și Dolhasca, din județul Suceava .
La Liteni s-au prezentat 28,79% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente,iar la Dolhasca doar 24,39%, în ambele cazuri nu s-au îndeplinit condiții le de valabilitate a referendumului.
Urmare a informării trimise de Prefectura Suceava către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind rezultatul referendumului din aceste doua localități, la Prefectura Suceava s-a primit adresa nr 39098/MDRAP/30.05.2016 


DAȚI CLICK PE IMAGINI PENTRU O VIZUALIZARE MAI BUNĂ


Din această adresă rezultă că :
  1. Legea nr.351/2001 nu prevede posibilitatea trecerii de la statutul urban la cel rural a unei localități,respectiv trecerea unui oraș la statutul de comună și prin urmare nu există o bază legală în care să se poată realiza această revenire la statutul rural.
  2. În acest sens, vă readucem aminte că în Parlamentul României s-a depus propunerea legislativă nr.L619/2015 prin care se propunea abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, având ca rezultat revenirea la statutul de comună a orașului Căzănești.În decembrie 2015 propunerea legislativă a fost respinsă de Parlamentul României, unica autoritate legiuitoare a țării.
  3. Pe lângă faptul că nu există temei legal pentru promovarea unor astfel de proiecte de lege,se consideră oportun ca,în prealabil,să se analizeze oportunitatea organizării unor astfel de referendumuri locale precum și riscurile care pot apare în cazul demarării unor astfel de proceduri ținând cont de fondurile de la bugetul de stat și fondurile europene primite de aceste unități administrativ-teritoriale ca localități urbane,astfel încât scopul pentru care au fost utilizate să-și îndeplinească menirea. În acest context,semnalăm că există și riscul ca proiectele de investiții pentru care s-au obținut deja fonduri europene s- fie blocate în cazul schimbării statutului de la localitate urbană la localitate rurală.
Primăria orașului Broșteni a trimis Prefecturii Suceava adresa nr 3113/10.06.2016 prin care a solicitat sprijinul Prefecturii în vederea organizării unui referendum local în data de 10 iulie 2016,pentru trecerea de la rang de oraș la rang de comună a orașului Broșteni.

Răspunsul Prefecturii Suceava este dat de adresele urmatoare 


Ca urmare a recomandărilor făcute de Prefectura Suceava, prin care Primăria orașului Broșteni ar trebui să solicite punctul de vedere a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la organizarea referendumului local, Primăria Broșteni a trimis acestei instituții adresa următoare 


Adresa a fost primită, cu confirmare de primire, de  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se așteaptă răspunsul oficial.


A fost informată și Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la amânarea referendumului local programat pentru data de 10 iulie 2016