ORASUL BROSTENI

vineri, 28 octombrie 2016

ANUNTURI LICITATIE PUBLICA

ANUNȚ
       Orașul Broșteni, scoate la vânzare, prin licitație publică în plic închis următoarele suprafețe de teren:

- suprafața de 120 m.p. neproductiv, situat în sat Cotîrgași, înscris în cartea funciară cu nr. 31406,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 118 m.p. neproductiv, situat pe str. Bistriței, județul Suceava, imobil cu nr. cadastral 31509, care este înscris în cartea funciară cu nr. 31509,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 2.321 m.p. neproductiv, situat intravilan, str. Lungeni, CF. nr. 31404 a orașului Broșteni,
- suprafața de 524 m.p. fănețe, situat în intravilan, sat Cotîrgași, CF. nr. 31303,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 532 m.p. construcții, situat în intravilan, Aleea Runcului, CF. nr. 31390,  a orașului Broșteni,


       Licitația va avea loc pe data de  28.11.2016, la ora 10,00 la sediul primăriei Broșteni, județul Suceava, contact 0230549786.
ANUNȚ
       Orașul Broșteni, scoate la vânzare, prin licitație publică în plic închis următoarele suprafețe de teren:

- suprafața de 350 m.p. neproductiv, situat în intravilan, sat Cotîrgași, CF. nr. 31235,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 80 m.p. neproductiv, situat în intravilan, str. Bistriței, CF. nr. 31434,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 531 m.p. construcții, situat în intravilan, sat Cotîrgași, CF. nr. 31488,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 9.451 m.p. fânețe, situat în extravilan, sat Holda, CF. nr. 31250,  a orașului Broșteni,
- suprafața de 133 m.p. fânețe, situat în extravilan, sat Pietroasa, CF. nr. 31324,  a orașului Broșteni,

       Licitația va avea loc pe data de 29.11.2016, la ora 10,00 la sediul primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, contact 0230549786.