ORASUL BROSTENI

vineri, 10 noiembrie 2017

Semnarea celor două Contracte de finanțare pentru proiectele aprobate prin PNDL II

După cum vă informam într-o postare anterioară, după semnarea Contractelor de finanțare pentru 4 proiecte de investiții aprobate prin programul PNDL II ,urma și semnarea Contractelor de finanțare pentru alte două proiecte de investiții. Vă informăm că au fost semnate și cele două Contracte de finanțare rămase, aceste fiind :
1.   ”Reabilitare,modernizare și extindere grădiniță cu program prelungit,oraș Broșteni,județul   Suceava”. Valoarea totală a investiției fiind de 3.804.740,5 lei
2.   ”Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Dârmoxa,oraș Broșteni,județul Suceava.”   Valoarea totală a investiției fiind de 691.679,5 lei.
 Suma totală a celor 6 Contracte de finanțare ce urmează a se derula,prin programul PNDL II, este de 16.672.938,41 lei.
 Menționăm că la acest moment este în derulare proiectul de investiții
 ”Reabilitare,modernizare și extindere sistem de canalizare cu stație de epurare în oraș Broșteni,județul Suceava”. Valoarea totală estimată a investiției este de 11.323.914 lei, la licitație au fost depuse 24 de oferte. Câștigătoare a fost firma TERMAL PROD COM SRL din Constanța, cu o valoare de 7.926.740 lei.
 Contractul presupune reabilitarea,modernizarea și extinderea sitemului de canalizare cu stație de epurare în orașul Broșteni și cuprinde lucrările pentru rețelele de canalizare cu curgere gravitațională și pompată ,rețele de canalizare cu curgere sub presiune,stații de pompare ape uzate, stație de epurare.In prima fază au inceput lucrările la stația de epurare din Lungeni. Din primăvara anului 2018 se vor începe și lucrările la obiectivul de investiții pentru Aducțiune și coloană de apă in orașul Brosteni.

Cele 6 contracte de finanțare au fost semnate de Primarul orașului Broșteni, Nicolae Chiriac, iar din partea Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,de Viceprim-Ministru Paul Stănescu. Semnarea actelor de finanțare permite scoaterea la licitație,prin SEAP,a lucrărilor și desemnarea constructorilor, iar în vara anului viitor suntem siguri că vor începe lucrările la aceste proiecte.sâmbătă, 4 noiembrie 2017

Semnarea contractelor de finanțare pentru 4 proiecte de investiții din Orașul Broșteni

Într-o postare precedentă v-am anunțat că orașul nostru este beneficiarul a 6 proiecte de investiții.Primarul orașului s-a deplasat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, unde a semnat contractele de finanțare pentru 4 proiecte de investiții după cum urmează :
1.   ”Modernizare drum județean DJ 174 Km 52+00-56+600, Neagra-Broșteni,județul Suceava.”
”        Valoarea totală a investiției fiind de 10.136.628,84 lei

2.   ”Reabilitare școală cu clasele I-VIII Ion Teodorescu,din sat Cotârgași,oraș Broșteni,județul Suceava.”Valoarea totală a investiției fiind de 674.041,50 lei

3.   ”Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal 2 din sat Cotârgași,oraș Broșteni,județul Suceava.” Valoarea totală a investiției fiind de 675.078,57 lei

4.   ”Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal 1 din sat Cotârgași,oraș Broșteni,județul Suceava.” Valoarea totală a investiției fiind de 690.769,50 lei 

S     Din partea Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,   contractele au fost semnate de Viceprim-Ministru Paul Stănescu.
       Semnarea actelor de finanțare permite scoaterea la licitație,prin SEAP,a lucrărilor și desemnarea   constructorilor.
În vara anului viitor suntem siguri că vor începe lucrările la aceste proiecte,iar ăn primăvară vor începe lucrările la alimentarea cu apă a orașului.

Pentru celelalte două proiecte,” Reabilitarea și modernizarea gradiniței cu program prelungit ,oraș Broșteni, județul Suceava.”și ” Reabilitarea și modernizarea școlii cu clasele I-IV din satul Dârmoxa,oraș Broșteni,județul Suceava .”suntem programați, la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru semnarea contractelor de finanțare peste două săptămâni.


miercuri, 11 octombrie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 5858 din  10.10.2017


            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.288  din 10.10.2017, a fost convocată şedinţa extraordinară a  Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 13.10.2017 ora17,00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinara, din data de 29.08.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
 2.-   Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinara, din data de 28.09.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
3.-    Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința de indata, din data de 29.09.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
4. - Proiect de hotărâre privind darea în administrare Liceului Tehnologic  „Nicolai Nanu Broșteni a imobilelor –apartamentelor nr.5,6,8 și 9 situate în blocul G.13, str. G.T. Kirileanu, oraș Broșteni, jud. Suceava  unde își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal Broșteni și laboratoarele pentru desfășurarea activității didactice. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
            5.- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Broșteni în Consiliul  de Administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolai Nanu” Broșteni, județul Suceava, Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
6. - Proiect de hotarâre privind aprobarea devizului de  lucrări: Reparatii alei, parcare și cale acces la Gradinita cu Program Prelungit Brosteni din cadrul Liceului Tehnologic “ Nicolai Nanu” din orasul Brosteni, județul Suceava. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii, H.C.L. nr.87/2016, privind aprobarea listei partizilor pe natură de produs pentru anul 2017, constituite pe suprafața de fond forestier administrat de Ocoalele Silvice Broșteni și Crucea, aprobarea completarii si modificarii volumului brut a masei lemnoase, destinația acesteia, aprobarea prețului de pornire a licitației publice pe picior, organizată de ROMSILVA  și aprobarea prețului de vânzare către populație. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.       
8. – Proiect de hotarâre prin care se ia act de către Consiliul Local a orașului Boșteni, județul Suceava urmare a ”Raportului de evaluare nr. 22257/G/II/ 03.07.2017” al Agenției Naționale de Integritate, rămas definitiv, cu privire la conflictul de interese, in care s-a aflat domnul Păușeriu Mircea.
             9. - Proiect de hotarare  privind privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unei suprafețe de teren, de 77 mp,  care face parte din domeniul privat al  orașului Broșteni, județul Suceava, cu respectarea dreptului de preemțiune. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae .
10. - Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava, pentru anul 2017.
11. - Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava, pentru anul 2018.
            12 . Discutare diverse si cereri.
            Pentru punctele de pe ordinea de zi 1,4,5,6,7,8,9, documentația, pentru proiectele de hotărâre a fost  transmisă pentru ședința din data de 28.09.2017.
        În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
         Vă mulțumim.

Primar
Nicolae CHIRIAC


joi, 5 octombrie 2017

Depunerea documentației pentru proiectele PNDL II

Primăria orașului Broșteni a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene documentația pentru cele 6 proiecte aprobate prin PNDL II ,pentru accesarea fondurilor aprobate.

CLICK PE IMAGINI PENTRU A MĂRI DIMENSIUNEA