ORASUL BROSTENI

joi, 23 februarie 2017

Convocare pentru Sedința Consiliului Local Brosteni din 27 februarie 2017

ROMĂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 1168 din  22.02.2017

DOMNULUI /DOAMNEI CONSILIER LOCAL

___________________________________

            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.74 din  22.02.2017, a fost convocată şedinţa ordinara a Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 27.02.2017 ora 16.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
            1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinara, din data de 31.01.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian

2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a oraşului Broşteni, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2017-2018.
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae

3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din gestiune a volumului de 26 mc arboret stadiul nuieliş prajinis, rezultat în urma lucrărilor de curăţiri din anul 2016, din U.P.1 Broşteni, u.a 122C, de pe terenul aflat în administrarea Ocolului Silvic Crucea
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae

            4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la cota TVA de 19 % si aprobarea categoriilor de cheltuieli se finanţează de la bugetul local pentru obiectivul  „Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apă in orașul Broșteni, județul Suceava."-obiectiv finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
Inițitor: primar Chiriac Nicolae

           5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la cota TVA de 19% si aprobarea categoriilor de cheltuieli se finanţează de la bugetul local pentru obiectivul  „Reabilitare, modernizare si extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare,in orașul Brosteni, jud. Suceava."
Inițitor: primar Chiriac Nicolae    
  
6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la cota TVA de 19% si aprobarea categoriilor de cheltuieli se finanţează de la bugetul local pentru obiectivulAlimentare cu apă în satele Holda, Holdiţa, Cotârgaşi şi Dârmoxa, oraş Broşteni,  judeţul Suceava”, obiectiv finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală.
Inițitor: primar Chiriac Nicolae
       

            7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și aprobarea vânzării suprafeței de teren de 2410 mp, nr. cadastral 31238, situat în sat Holda, oras Brosteni, judetul Suceava care face parte din domeniul privat al  orașului Broșteni, județul Suceava,  cu respectarea dreptului de preempțiune.
Inițitor: primar Chiriac Nicolae       

  8. –   Discutare  Cereri.

       În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
          Vă mulțumim.

Primar

Nicolae CHIRIAC

luni, 13 februarie 2017

REZULTATUL TESTELOR DE LABORATOR A APEI POTABILE DIN ORASUL BROSTENI

Rezultatul testelor de laborator a apei potabile din orașul Broșteni efectuate de Direcția de Sănătate Publică Suceava

CLICK PE IMAGINE PENTRU A MĂRI DIMENSIUNEA

CONTRACT MONITORIZARE DE AUDIT A CALITATII APEI POTABILE

Contractul de prestări servicii încheiat între Primăria orașului Broșteni și Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru monitorizare de audit a calității apei potabile .

CLICK PE IMAGINE PENTRU A MĂRI DIMENSIUNEA


CONTRACT MONITORIZARE DE AUDIT A CALITATII APEI POTABILE LA IESIREA DIN STATIA DE TRATARE SI CONSUMATORI

Contractul de prestări servicii dintre Primăria orașului Broșteni și Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru monitorizarea calității apei potabile la ieșirea din stația de tratament și la consumatori.

CLICK PE IMAGINE PENTRU MĂRIREA DIMENSIUNII