ORASUL BROSTENI

marți, 21 martie 2017

Convocare pentru Sedința Consiliului Local Brosteni din 23 martie 2017

ROMĂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 1830 din  20.03.2017

DOMNULUI /DOAMNEI CONSILIER LOCAL

___________________________________

            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.105 din  20.03.2017, a fost convocată şedinţa extraordinara a Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 23.03.2017 ora 17.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinara, din data de 27.02.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
2.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinara din data de 03.03.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
3.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința de indata din data de 14.03.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian

4.- Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local și al bugetului activitatilor autofinantate   ale orașului Brosteni, județul Suceava, pentru anul 2016.
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae

5. – Proiect de hotarâre prin care se ia act de  demisia   domnului CANDREA PETRU  din funcţia de consilier local şi  vacantarea  mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Broşteni

6. - Proiect de hotarare privind aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării cetățenilor din orașul Broșteni, județul Suceava, cu privire la revenirea localității la statutul de comună
       Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
7. –   Discutare  Cereri.

       În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
                                                            Vă mulțumim.

Primar

Nicolae CHIRIAC