ORASUL BROSTENI

marți, 10 septembrie 2019

DISPOZITIA PRIMARULUI ORASULUI PRIVIND ARDEREA MIRISTILOR


  Art. 1  Arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa numai dupa obtinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, art. 97 si 98.
Art. 2 .Scopul prezentelor dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale, denumite in continuare dispozitii generale, este de prevenire si reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor, precum si de protectie a bunurilor si mediului impotriva efectelor incendiilor.
Art. 3 .Dispozitiile generale se aplica pe intreg teritoriul Comunei/Orasului ______________________ de catre toate persoanele fizice si juridice care utilizeaza focul deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale.
Art.4 .(1) Miristea este terenul agricol pe care au ramas, dupa recoltare, partile inferioare ale tulpinilor de cereale paioase sau ale altor plante cultivate.
(2) Prin vegetatie uscata se intelege plantele si copacii cu radacina in pamant care s-au uscat si care nu se mai utilizeaza in sistemul economic.
(3) Resturile vegetale sunt deseurile vegetale rezultate in urma activitatilor de curatare a copacilor, arbustilor, zonelor de siguranta de-a lungul cailor ferate si drumurilor, de rarire a padurilor si altele asemenea.
Masuri de prevenire a incendiilor
Art. 5 .(1) In perioadele de canicula si seceta prelungita arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale este interzisa.
(2) Respectarea prevederilor alin. (1) este verificata de primar impreuna cu comitetul local pentru situatii de urgenta, prin seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta sau o persoana desemnata in acest sens.
(3) Cu exceptia conditiilor meteorologice de la alin. (1), arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale poate fi interzisa pe o perioada de timp sau intre anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.
(4) Primarii sunt obligati sa aduca la cunostinta populatiei perioadele in care se interzice arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale.
Art. 6 .(1) Arderea miristii se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:
a) conditii meteorologice fara vant;
b) parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha, prin fasii arate;
c) izolarea zonei de ardere fata de cai de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fasii arate;
d) desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea pana la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apa, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire;
(2) Pe terenurile in panta, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei.
Art. 7 .(1) Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:
a) conditii meteorologice fara vant;
b) colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitati astfel incat arderea sa poata fi controlata;
c) executarea arderii in zone care sa permita propagarea focului la fondul forestier/constructii si sa nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d) curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m;
e) desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanenta a arderii;
h) stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.
(2) La executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cadrul gospodariei cetatenesti, conditia de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie.
Art. 8. (1) Se excepteaza de la prevederea alin. (1) executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cadrul gospodariei cetatenesti.
(2) Emiterea permisului se face prin grija primarului de catre seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta sau persoana desemnata in acest sens.
(3) In conditiile respectarii, dupa caz, a prevederilor mentionate la art. 5, 6 si art. 7 alin. (1), primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicita permiterea executarii arderii miristii, vegetatiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta.
Dispozitii finale
Art. 9 .In zona de siguranta a caii ferate, vegetatia uscata si resturile vegetale se curata obligatoriu de catre proprietarii de drept ai terenurilor.
Art. 10 .Zona de siguranta a drumurilor nationale si judetene se curata obligatoriu de vegetatia uscata si resturile vegetale de catre administratorii acestora si, dupa caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.
Măsuri de prevenire a incendiilor la vegetație uscată
Arderea miriştilor provoacă multe efecte negative solului. În primul rând, odată cu arderea resturilor vegetale, se distruge şi microfauna folositoare de la suprafaţa solului. Un alt efect negativ datorat arderilor îl reprezintă evaporarea apei din stratul superior al solului, iar prin crăpăturile rezultate se va pierde de asemenea şi apa din adâncime. Din păcate aceasta este cea mai întâlnită practică în activităţile de igienizare a terenurilor.
Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.
În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere cetăţenii au obligaţia de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, următoarele documente:
Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului
Permis de lucru cu focul de la primărie.
Legea nr. 265/2006 prevede amenzi pentru arderea miriştilor fără acceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului cuprinse între 3000 şi 6000 de lei pentru persoanele fizice şi între 25000 şi 50000 de lei pentru cele juridice.
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Publicație căsătorie